Bộ test 5 chỉ tiêu

 Bộ test 5 chỉ tiêu.

  • Gồm các chỉ tiêu: PH (3 – 10); KH; NO2; NO3; Fe;
  • Dụng cụ bao gồm: Bảng so màu, dụng cụ đo và  lọ dung dịch thuốc thử.

liên hệ: 0908 285 230 Báo giá đặt hàng

Hết hàng