Bút đo PH/EC/TDS

Model: COM – 300

Hiệu: HM Digital – USA

SX tại Hàn Quốc