JBL Test Combi Set Plus Fe

Bộ test 5 chỉ tiêu.

  • Gồm các chỉ tiêu: PH (3 – 10); KH; NO2; NO3; Fe;
  • Dụng cụ bao gồm: Bảng so màu, dụng cụ đo và lọ dung dịch thuốc thử.

 

Hết hàng