khúc xạ kế đo độ ngọt và độ ẩm mật ong

Model: SLI-90

Xuất xứ: Hồng Kông (TQ)

  • Đặc điểm:
    • Sử dụng trong ngành sản xuất mật ong.
    • khúc xạ kế đo độ ngọt và độ ẩm mật ong nhỏ, gọn, dễ sử dụng và cho kế quả chính xác một cách nhanh chóng.
    • Khúc xạ kế đo độ ngọt là dụng cụ cầm tay đo mẫu thông qua hệ thống quan học.
    • Khả năng bù nhiệt tự động