Máy đo độ ngọt Atago PAL-3

Thang đo : 0.0 … 93.0% Brix

Độ phân giải : 0.1 % Brix

Độ chính xác : ± 0.1% Brix

Thang nhiệt độ đo mẫu:10…75°C , tự động bù nhiệt

Nhiệt độ làm việc : 10 … 40 °C

Thời gian đọc kết quả : khoảng 3 giây

Lượng mẫu đo chỉ cần 2-3 giọt

Nguồn điện : dùng 02 pin AAA

liên hệ: 0908 285 230 Báo giá đặt hàng