Test JBL Kali trong nước

Test Kali

  • Kiểm tra hàm lượng Kali trong nước nuôi trồng thủy sản.
  • Số mẫu : 25 lần
  • Thang đo mẫu nước ngọt: 2- 15 mg/l
  • Mẫu nước mặn có hàm lượng Kali cao thì pha loãng với nước cất theo tỉ lệ 1:30.

 

Hổ trợ online