Test NH3/NH4

Test NH3/NH4.

  • Số mẫu: 50 lần.
  • Dùng trong môi trường nước ngọt và nước mặn.
  • Thang đo: <0.05; 0.1; 0.2; 0,4; 0.6 ;1 ; 1.5 ;3 ; 5 mg/l.
  • Dụng cụ bao gồm: bảng so màu, dụng cụ đo và 3 lọ dung dịch thuốc thử.

còn 15 hàng

Hổ trợ online