Test Oxy O2

Bộ kiểm tra oxy JBL O2

thử: 50 bài kiểm tra

Đóng gói:0.800 l

Tổng trọng lượng:95.000 g

Trọng lượng tịnh:66 g

Kích thước (l / h / b):43/175/106 mm

liên hệ: 0908 285 230 Báo giá đặt hàng