Thiết bị kiểm tra CO2 trong chai

Xuất xứ: Zahm Nagel – USA

P/N: 6001

Chuyên dùng để xác định hàm lượng CO2 có trong sản phẩm nước đóng chai, lon có gas như bia, nước ngọt có gas … Sử dụng đơn giản, cho kết quả nhanh chóng và chính xác.