Test JBL Kali trong nước

Test Kali

  • Kiểm tra hàm lượng Kali trong nước.
  • Số mẫu : 25 lần
  • Thang đo mẫu nước ngọt: 2- 15 mg/l
  • Mẫu nước mặn có hàm lượng Kali cao thì pha loãng với nước cất theo tỉ lệ 1:30.

liên hệ: 0908 285 230 Báo giá đặt hàng

Hổ trợ online

0908.285.230